ASSESSORAMENT INTEGRAL


En l'àmbit de l'assessorament, li oferim la nostra experiència i els nostres coneixements en consultoria empresarial, assessorament fiscal, gestió dels recursos humans i de tecnologies de la informació, per tal d'optimitzar la gestió de la seva organització
 


ASSESSORAMENT FISCAL


OPTIMITZACIÓ FISCAL
Analitzem la situació empresarial de la companyia per tal d'avaluar quina és la millor estratègia fiscal que s'ha de dur a terme amb la finalitat d'optimitzar el seu estalvi fiscal.

ESTUDIS D'IMPACTE FISCAL
Avaluem l'impacte fiscal d'una o vàries operacions amb l'objectiu d'emetre un informe que indiqui quina és la millor estratègia des del punt de vista fiscal en les operacions analitzades.

ANÀLISI DE LA FISCALITAT A NIVELL INTERNACIONAL
En operacions d'internacionalització estudiem quina és la millor estratègia d'inversió que permeti aconseguir el menor impacte dels impostos existents a les legislacions dels diferents països en els quals es vol realitzar la inversió.