ASSESSORAMENT INTEGRAL


En l'àmbit de l'assessorament, li oferim la nostra experiència i els nostres coneixements en consultoria empresarial, assessorament fiscal, gestió dels recursos humans i de tecnologies de la informació, per tal d'optimitzar la gestió de la seva organització
 


ASSESSORAMENT EN RRHH


COMPENSACIÓ
Des del punt de vista retributiu, analitzem la situació i l'estructura de RRHH de l'organització per tal de definir una política retributiva d'acord amb els objectius estratègics de l'empresa mitjançant bandes salarials, retribucions variables a curt i llarg termini, retribucions en espècie i diferides.

ORGANITZACIÓ
Pel que fa a l'estructura organitzativa proposem una estructura òptima mitjançant la revisió i disseny de processos i també en la descripció i disseny dels llocs de treball.

INFORMACIÓ DEL MERCAT
Oferim informes de retribució generals, sectorials, o bé mitjançant mostres predeterminades pels clients.