ASSESSORAMENT INTEGRAL


En l'àmbit de l'assessorament, li oferim la nostra experiència i els nostres coneixements en consultoria empresarial, assessorament fiscal, gestió dels recursos humans i de tecnologies de la informació, per tal d'optimitzar la gestió de la seva organització
 

ASSESSORAMENT EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC)


ANÀLISI DELS SISTEMES I RECURSOS
Analitzem els sistemes i els recursos existents a l'empresa, tot indicant quines millores es poden dur a terme per optimitzar-los i per incrementar la seguretat de les dades.

PROPOSTES DE MILLORA
En els casos en què l'anàlisi dels sistemes i recursos de l'empresa no siguin els més adients per la seva activitat proposem les modificacions a realitzar participant en la implantació de les millores proposades.