OUTSOURCING FUNCIONAL


La nostra oferta de serveis inclou una gamma molt àmplia d'activitats que cobreixen la pràctica totalitat dels processos de les àrees administratives, financeres, comptables, fiscals, de gestió dels recursos humans i tecnologies de la informació de qualsevol tipus de negoci.

Posem a la seva disposició un grup de professionals especialitzats, amb capacitat per a: Analitzar, dissenyar i executar estratègies d'externalització de processos administratius, financers, comptables, fiscals, de gestió de recursos humans i de tecnologies de la informació. Esdevenir un aliat d'aquelles empreses que apostin per l'externalització de dits processos, assumint la total responsabilitat d'executar-los i supervisar-los.

A STRATEGOS estem convençuts de l'efectivitat d'una relació de partnership amb els nostres clients en l'execució d'aquests processos.
Es tracta, doncs, d'oferir solucions a mida a les empreses que tenen en compte l'externalització d'un o més processos administratius i financers.
  • Comptabilitat general
  • Anàlisi financera
  • Pressupostos
  • Informació de gestió
  • Gestió de projectes
  • Compres/comptes per pagar
  • Facturació/comptes per cobrar
  • Declaracions fiscals
  • Gestió de RRHH


Sigui quina sigui l'àrea en què la seva empresa identifiqui aspectes que la fan susceptible de ser externalitzada de manera aïllada, aportem la nostra experiència des del principi fins al final del procés:
Anàlisi conceptual inicial.
Suport, si s'escau, en les tasques de transició fins a implantar la nova tecnologia.
Assumpció posterior de la tasca externalitzada.