LABORAL

Donem suport als nostres clients en la gestió del seu personal, assessorant-los en l’àmbit de la legislació laboral vigent i podent assumir les tasques de gestió operativa.

Externalització de nòmines i gestió laboral

Preparació de nòmines, gestió d'acomiadaments, elaboració de quitances i resposta a consultes laborals, entre altres serveis.

Suport als departaments de recursos humans

Resolució de consultes referides a contractacions, anàlisi de l'estructura del departament, elaboració de manuals de procediments, assessorament en la definició d'incentius per al personal, etc.

Elaboració de contractes laborals

Assessorament en l'elaboració i revisió de contractes laborals d'acord amb la legislació andorrana vigent.

Tràmits amb la CASS i el Servei d’Immigració

Preparem tots els formularis necessaris i ens encarreguem de presentar-los tant a la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) com al Servei d'Immigració.