FISCALITAT

STRATEGOS disposa de coneixements tècnics i experiència professional, la qual cosa permet a tots els nostres clients optimitzar al màxim els seus negocis, patrimonis o operacions.

Elaboració i presentació de les declaracions fiscals

Gestió fiscal completa: presentació de les declaracions i les autoliquidacions, confecció del llibre registre fiscal, recepció de les notificacions tributàries dels clients, etc.

Fiscalitat de les operacions de reorganització empresarial

Assessorament fiscal complet per tal d'optimitzar la fiscalitat. L'assessorament previ (planificació) a la realització de qualsevol operació o negoci és cabdal per aconseguir aquest objectiu.

Assessorament i planificació fiscal

Ens assegurem que les operacions de reorganització dels nostres clients es beneficiïn, sempre que sigui possible, del règim fiscal especial dissenyat per a aquestes operacions, per tal d'aconseguir la seva neutralitat fiscal.

Fiscalitat immobiliària

Disposem d'una gran experiència en assessorament i planificació d'operacions immobiliàries de tota mena (promoció, compravenda, permutes, etc.), per tal d'optimitzar-ne la fiscalitat.

Assistència tècnica en procediments tributaris

Assumim la direcció tècnica en tota mena de procediments tributaris per defensar els interessos dels nostres clients: procediments de comprovació i d'inspecció, requeriments d'informació tributària i recursos dins del procediment administratiu. Així mateix, donem assistència als lletrats en procediments judicials respecte a qüestions de caràcter tributari.

Fiscalitat internacional

Assessorem fiscalment els nostres clients estrangers en les seves inversions a Andorra i acompanyem els nostres clients locals en la seva expansió per altres països.

Auditoria preventiva

Avaluem el grau d'acompliment de l'obligat tributari en les seves obligacions fiscals envers l'Administració tributària del Principat d'Andorra. Mitjançant aquests processos d'auditoria fiscal, tenim la capacitat de detectar i informar els nostres clients dels riscos fiscals en què podrien incórrer.