FINANCER-COMPTABLE

Outsourcing

Tasques de comptabilitat en general, emissió i control de facturació, gestió de pagaments… Cobrim tots els processos relacionats amb la gestió administrativa i financera d’una organització.

Elaboració i presentació de declaracions fiscals

Preparem i presentem les declaracions fiscals d'acord amb les particularitats de l'organització i les legislacions fiscals vigents.

Elaboració i presentació de comptes anuals i llibres oficials

Elaborem els comptes anuals de l'organització d'acord amb els models oficials i la legislació vigent. Així mateix, ens encarreguem de presentar-los al Registre de Societats.

Outsourcing temporal per assumir càrregues de treball o vacants temporals

Outsourcing temporal per assumir càrregues de treball o vacants temporals.

Direcció administrativa i financera

Comptem amb professionals que poden assumir aquestes funcions en el cas d'haver-hi alguna vacant directiva a l'organització.

Suport en l'optimització de processos administratius

Disposem de la capacitat i el coneixement necessaris per analitzar, suggerir i acompanyar els processos de redefinició de funcions i tasques de l'organització, amb el propòsit d'optimitzar procediments i reduir costos.

Suport a direcció general i financera

Valoració de societats i unitats productives

Disposem de l'experiència necessària per portar a terme valoracions d'empreses i d'unitats de negoci, adoptant en cada cas el mètode de valoració que millor s'ajusti a la naturalesa de l'activitat.

Assessorament i participació en negociacions d'acords significatius

Assessorem i participem en el procés de negociació d'acords significatius, des de l'anàlisi dels diferents aspectes i riscos a considerar fins a la realització dels contractes corresponents. Estem presents en tot el procés de formalització dels acords.

Elaboració de pressupostos, plans de tresoreria i informes per a l'alta direcció

Preparem i fem un seguiment periòdic del pressupost anual de l'empresa. Elaborem informes relacionats amb la gestió financera i administrativa, a més de crear plans de tresoreria amb el propòsit d'optimitzar la gestió financera de la companyia.

Consolidació d'estats comptables

El procés de consolidació d'estats comptables permet tenir una visió global dels diferents negocis d'un grup d'empreses. Realitzem aquest procés i preparem els informes per a l’alta direcció del grup, d'acord amb les necessitats d'informació de cada client.

Auditoria preventiva financera

L'auditoria preventiva financera ens permet assessorar i acompanyar els nostres clients en tot el procés de compravenda d'una empresa o negoci, identificant i valorant els eventuals riscos associats a l'operació.

Revisions limitades

Els nostres serveis incorporen la possibilitat de dur a terme processos de revisions limitades dels estats comptables, aplicant els estàndards internacionals en aquesta pràctica.